Materials i activitats per a l'alumnat de 4t d'ESO de la matèria de llengua catalana.