Curs de Llengua Castellana per a alumnes de 2on d'ESO. (Professora:Anna Arfelis)