Tasques recomanables per començar 2n de batxillerat havent refrescat continguts de 1r o bé per canvi de modalitat o cursar matèries de 2n amb continuïtat de 1r.