Espai virtual a la matèria de tecnologia industrial de 1r de Btx on també es recullen activitats complementaries de cerca d'informació i de recursos on-line