En aquest apartat trobaràs les matèries i les activitats a fer de cada una d'elles.

En algunes trobaràs l'enllaç per accedir al classroom. 

Si tens cap dubte pots enviar un correu al professor de la matèria.