El curs Mediació Escolar preten formar futurs mediadors de centre. A partir del treball a l'aula i les diverses pràctiques els alumnes han d'arribar a assolir una experiència en mediaació, per poder col·laborar posteriorment en el Servei de Mediació del Centre