Aquí trobareu el necessari per a preparar l'avaluació del nostre procès d'aprenentatge. 

Els nostres temes:

1R TRIMESTRE

1.L’Antic Règim i la Revolució Francesa

2.Liberalisme i nacionalisme(1800-1871)

3.La Revolució Industrial i el moviment obrer

4.L’època de l’imperialisme

 

2n TRIMESTRE

5.La Primera Guerra Mundial. La Revolució Russa

6.El món d’entreguerres (1919-1939)

7.La Segona Guerra Mundial (1939-45)

8.La guerra freda i la descolonització

 

3r TRIMESTRE

5. Catalunya i Espanya al segle XIX

La Segona República i la Guerra Civil

El franquisme

El segle XXI

 Heu de llegir un llibre i començar ben aviat!:

Capriolo, Paola (2017): Rosa Parks. La lluita contra el racisme. Editorial Vicens Vives. Barcelona. 

Al vostre Moodle trobareu els power point que expliquem a classe.